Arfaethedig

Perfformiadau

ROMEO a JULIET
Parc South Hill, BRACKNELL
09/07/2024
- 19:45
ROMEO a JULIET – EGLWYS GADEIRIOL LICHFIELD
GŴYL LICHFIELD
11/07/2024
- 19:30
ROMEO A JULIET – PERFFORMIAD AWYR AGORED YM MHARC GWLEDIG BRYNGAWR
Parc Gwledig Bryngarw, PEN-y-bont ar Ogwr
14/07/2024
- 17:00
ROMEO a JULIET
Theatr y Courtyard, HEREFORD
17/07/2024
- 19:30
ROMEO A JULIET – PERFFORMIADAU AWYR AGORED YN NHŶ A GERDDI TREDEGAR
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Tŷ a Gerddi Tredegar, CASNEWYDD
20/08/2024
- 18:30
- 20:30
ROMEO A JULIET – PERFFORMIADAU AWYR AGORED YN NHŶ A GERDDI TREDEGAR
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Tŷ a Gerddi Tredegar, CASNEWYDD
21/08/2024
- 18:30
- 20:30
ROMEO A JULIET – PERFFORMIADAU AWYR AGORED YN NHŶ A GERDDI TREDEGAR
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Tŷ a Gerddi Tredegar, CASNEWYDD
22/08/2024
- 18:30
- 20:30
ROMEO A JULIET – PERFFORMIADAU AWYR AGORED YNG NGERDDI DYFFRYN
Ymddiriedolaeth Genedlaethol Gerddi Dyffryn, BRO MORGANNWG
28/08/2024
- 18:30
- 20:30
ROMEO A JULIET – PERFFORMIADAU AWYR AGORED YNG NGERDDI DYFFRYN
Ymddiriedolaeth Genedlaethol Gerddi Dyffryn, BRO MORGANNWG
29/08/2024
- 18:30
- 20:30
ROMEO A JULIET – PERFFORMIADAU AWYR AGORED YNG NGERDDI DYFFRYN
Ymddiriedolaeth Genedlaethol Gerddi Dyffryn, BRO MORGANNWG
30/08/2024
- 18:30
- 20:30

Arfaethedig

Digwyddiadau i ddod

Ballet Cymru 3: Dosbarth Ballet Cynhwysol
Ballet Cymru
10/07/2024
- 17:30
- 18:30
Ballet Cymru 3: Dosbarth Ballet Cynhwysol
Ballet Cymru
17/07/2024
- 17:30
- 18:30
CLYWELIADAU AR GYFER RHAGLEN CYMDEITHION BALLET CYMRU 2024-25
Stiwdios Ballet Cymru, Casnewydd NP10 9FQ
20/07/2024
CLYWELIADAU AR GYFER RHAGLEN CYMDEITHION BALLET CYMRU 2024-25
Stiwdios Ballet Cymru, Casnewydd NP10 9FQ
21/07/2024
Dawns Haf Cymru
Glan yr Afon, Ffordd y Brenin, Casnewydd NP20 1HG
22/07/2024
- 09:30
- 17:00
Dawns Haf Cymru
Glan yr Afon, Ffordd y Brenin, Casnewydd NP20 1HG
23/07/2024
- 09:30
- 17:00
Dawns Haf Cymru
Glan yr Afon, Ffordd y Brenin, Casnewydd NP20 1HG
24/07/2024
- 09:30
- 17:00
Dawns Haf Cymru
Glan yr Afon, Ffordd y Brenin, Casnewydd NP20 1HG
25/07/2024
- 09:30
- 17:00
Dawns Haf Cymru
Glan yr Afon, Ffordd y Brenin, Casnewydd NP20 1HG
26/07/2024
- 09:30
- 17:00
PERFFORMIAD Dawns Haf Cymru
Glan yr Afon, Ffordd y Brenin, Casnewydd NP20 1HG
26/07/2024
- 16:00
- 17:00
Ysgol Haf Ballet Ryngwladol Cymru
Glan yr Afon, Ffordd y Brenin, Casnewydd NP20 1HG
29/07/2024
- 09:30
- 17:30
Ysgol Haf Ballet Ryngwladol Cymru
Glan yr Afon, Ffordd y Brenin, Casnewydd NP20 1HG
30/07/2024
- 09:30
- 17:30
Ysgol Haf Ballet Ryngwladol Cymru
Glan yr Afon, Ffordd y Brenin, Casnewydd NP20 1HG
31/07/2024
- 09:30
- 17:30
Ysgol Haf Ballet Ryngwladol Cymru
Glan yr Afon, Ffordd y Brenin, Casnewydd NP20 1HG
01/08/2024
- 09:30
- 17:30
Ysgol Haf Ballet Ryngwladol Cymru
Glan yr Afon, Ffordd y Brenin, Casnewydd NP20 1HG
02/08/2024
- 09:30
- 17:30
PERFFORMIAD Ysgol Haf Ballet Rhyngwladol Cymru
Glan yr Afon, Ffordd y Brenin, Casnewydd NP20 1HG
02/08/2024
- 18:00
- 19:00

Romeo a Juliet Awyr Agored yng Ngerddi Dyffryn

AWST 28, 29 30

Romeo a Juliet Awyr Agored yn Nhŷ Tredegar Casnewydd

AWST 20,21,22

Romeo a Juliet Awyr Agored ym Mharc Gwledig Bryngarw

14 Gorffennaf, 5pm

ROMEO a JULIET

DYDDIADAU'R DAITH

Dawns Haf Cymru

Casnewydd, Wales UK, Dydd Llun 22ain Gorffennaf – Dydd Gwener 26ain

Ysgol Haf Ballet Ryngwladol Cymru

Casnewydd, Cymru DU 29 Gorffennaf - 2 Awst 2024

Dewch o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol

AGWEDD. ARTISTIAETH. CORFFOROLDEB

dawnswyr cwmni

191_DA24-07_please_credit_©_Sian_Trenberth_Photography-Golygu
Mika George Evans
Dawnsiwr
195_DA24-07_please_credit_©_Sian_Trenberth_Photography-Golygu
Kamal Singh
Dawnsiwr
192_DA24-07_please_credit_©_Sian_Trenberth_Photography-Golygu
James Knott
Dawnsiwr
201_DA24-07_please_credit_©_Sian_Trenberth_Photography-olygu-Golygu
Gwenllian Davies
Dawnsiwr
198_DA24-07_please_credit_©_Sian_Trenberth_Photography-Golygu
Caitlin Edgington
Dawnsiwr
delwedd dan sylw Jacob
Jacob Hornsey
Dawnsiwr
203_DA24-07_please_credit_©_Sian_Trenberth_Photography-golygu-golygu
Caitlin Jones
Dawnsiwr
205_DA24-07_please_credit_©_Sian_Trenberth_Photography-Golygu
Jakob Myers
Dawnsiwr
207_DA24-07_please_credit_©_Sian_Trenberth_Photography-Golygu
Sanea Singh
Dawnsiwr
('Headshot' Dawnsiwr) Isobel Holland
Isobel Holland
Dawnsiwr

Ballet Cymru 2

Ballet Cymru 2 yw ein rhaglen cyn-broffesiynol. Mae'r cwrs ar gyfer dawnswyr ifanc talentog, uchelgeisiol a hynod frwdfrydig gydag uchelgeisiau beiddgar.

Ymgeisiwch nawr.

Rhaglen genedlaethol i bobl ifanc mewn ardaloedd o angen, i gael mynediad at hyfforddiant a dilyniant dawns.

Sanea Singh
Sanea Singh
Dawnsiwr
Darllenwch Mwy
"Rwy'n ecstatig i fod yn gweithio i gwmni mor gynhwysol, amrywiol a nodedig, gan wneud darganfyddiadau creadigol newydd ochr yn ochr ag artistiaid ddawns anhygoel!
Joe Powell Main
Joe Powell Main
Dawnsiwr Llawrydd
Darllenwch Mwy
"Mae Ballet Cymru yn dathlu unigolrwydd a chynwysoldeb, pethau sy'n bwysig iawn i mi."
Holly Vallis (Nhw)
Holly Vallis (Nhw)
Dawnsiwr (Cwmni Akram Khan)
Darllenwch Mwy
"Rwy'n teimlo'n falch iawn fy mod wedi gweithio i gwmni ballet mor flaengar â Ballet Cymru ac fel eu artist anneuaidd cyntaf, rwy'n gobeithio cymell unrhyw un sy'n teimlo'n "wahanol" i jyst dal ati."
Jakob Myers
Jakob Myers
Dawnsiwr
Darllenwch Mwy
"Mae gweithio yn Ballet Cymru yn wahanol i unrhyw gwmni arall. Daw gyda'r holl lawenydd sy'n gysylltiedig â chariad dawns, wedi'i uno â dull mwy cyfannol a dyfodolol tuag at ffurf gelfyddydol draddodiadol, ac amgylchedd meithrin a chariadus i fynd ochr yn ochr ag ef."
Beth Meadway
Beth Meadway
Dawnsiwr
Darllenwch Mwy
"Mae'r cyfleoedd mae'r cwmni wedi rhoi i mi yn rhywbeth byddaf yn trysori am byth. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weld sut bydd y cwmni yn parhau i ddatblygu a gwthio ffiniau ar gyfer ballet yn y dyfodol."
Robert Moorcroft (Ef)
Robert Moorcroft (Ef)
Dawnsiwr
Darllenwch Mwy
"Gweithio yn BC yw: llwyfan fawr, awyr agored, proffesiynol, cymuned, cynhwysol, amrywiol, traddodiadol, cyfoes. Mae'r rhestr yn newid yn barhaus ac yn ddi-ddiwedd, ac rydw i wrth fy modd â hynny."
Blaenorol
Nesaf

Cefnogwch ni a Rhoi

Arian parod

Gellir rhoi cyfraniadau at Ballet Cymru neu eu postio i Ballet Cymru

BACS

Cyfrannwch ar-lein heddiw trwy ein siop ar-lein

Siec

Enw'r Cyfrif: Theatr Ballet Gwent Cyf