Creadigol.CEFNOGAETH. Cyfeillgar

Aelodau Staff

Darius James OBE

Cyfarwyddwr Artistig

Amy Doughty

Cyfarwyddwr Artistig Cynorthwyol

Marcus Jarrell Willis

Coreograffydd Preswyl

Marc Brew

Artist Cysylltiol

Krystal S. Lowe

Artist Cysylltiol

Jenny Carter

Gweinyddwr

Louise Prosser

Rheolwr Prosiect Duets

Patricia Vallis

Cyn-Reolwr Proffesiynol

Louise Lloyd

Swyddog Mynediad ac Allgymorth

Holly Powell-Main

Swyddog Rhaglenni Cysylltiol

Mike Holden

Rheolwr Llwyfan