Dawns Haf Cymru

Mae Dawns Haf Cymru yn ddechrau hwyliog, cyfeillgar a gwych i'ch gwyliau Haf. Gyda dosbarthiadau, sesiynau ac ymarferion yn cynnwys gwaith creadigol ar draws llwythi o wahanol ffurfiau dawns a bale.

Gyda sesiynau dan arweiniad dawnswyr proffesiynol Ballet Cymru ochr yn ochr â gwesteion o gwmnïau eraill a sefydliadau dawns cymunedol, mae Dawns Haf Cymru yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd, ymestyn eich profiad o ddawns a chael amser gwych.
Bydd y cyrsiau'n cael eu cynnal yn Theatr Glan yr Afon yng Nghasnewydd ar y llwyfan ac yn y Stiwdio Ddawns (os yw'n bosibl o fewn rheoliadau Covid 19 cyfredol), a hefyd ar-lein i'r nifer fawr o bobl na allant gyrraedd Casnewydd o bob cwr o'r byd.
Bydd pob cwrs yn arwain at greu darn dawns creadigol a fydd naill ai'n cael ei berfformio ar Lwyfan Theatr gwych Glan yr Afon neu wedi'i recordio'n unigol ac yn rhan o ffilm ddawns sy'n dathlu dawns ddwys yr haf.

Ballet Cymru yn herio canfyddiadau o balet. Rydym yn gwerthfawrogi artistiaid, unigoliaeth a phersonoliaeth. Helpwch ni i ddathlu amrywiaeth a chynwysoldeb bale fel ffurf ar gelfyddyd. Mae Ballet Cymru yn croesawu ceisiadau gan bobl anabl, pobl sy'n nodi eu bod yn leiafrifoedd LHDTQI+, Pobl Dduon, Asiaidd ac Ethnig.

I gael rhagor o wybodaeth am Ddawns Haf Cymru, cysylltwch â louiselloyd@welshballet.co.uk.