Rhyngwladol

Teithio

Mae Ballet Cymru yn gyffrous ac yn ddiamynedd i ddatblygu ei ôl troed rhyngwladol. Mae Covid 19 wedi dod â llawer o heriau i hyn ond rydym yn awyddus i wneud ein gorau i helpu sefydliadau i adfer ac i adennill a datblygu ein partneriaethau rhyngwladol unwaith eto.

Mae Ballet Cymru wedi cynnal llawer o deithiau rhyngwladol gan weithio gyda sefydliadau partner yn Iwerddon, yr Eidal, Bermuda, Tsieina ac Efrog Newydd. Mae'r cwmni'n awyddus i ychwanegu at y rhestr hon a datblygu ei henw da rhyngwladol cynyddol. 

Cysylltwch â ni i siarad am ein teithiau rhyngwladol