Dawnsiwr

Jakob Myers

Am Jacob

Ganwyd Jakob yn Birmingham, y DU. Dechreuodd ddawnsio yn wyth oed trwy raglen allgymorth Birmingham Royal Ballet, Dance Track, ac aeth yn ei flaen i helpu i greu Dance Track Plus. Bu’n hyfforddi yno ochr yn ochr â’r rhaglen Cymdeithion Iau tan oedd yn 11 oed. O’r fan honno, aeth ymlaen i hyfforddi’n llawn-amser yn Elmhurst Ballet School, sydd hefyd yn Birmingham, lle y bu’n astudio nifer o arddulliau dawns, gan ganolbwyntio’n bennaf ar ballet clasurol a dawns gyfoes. Aeth ati hefyd i ddysgu chwarae’r piano, ac mae wrth ei fodd yn cyfansoddi. Daeth Jakob yn brif fachgen, ac ymddiddorodd mewn coreograffi ar ôl cael ei anafu yn ei ail flwyddyn yn y chweched ddosbarth. Yn ei ddwy flynedd olaf aeth ati i goreograffu dau ddarn: Fifty Percent ac You Never Know. Perfformiwyd y darn olaf yn sioe'r Elmhurst Ballet Company, Synergy. Perfformiodd Jakob nifer o ddarnau eraill yn y sioe hon hefyd, gan gynnwys Checkmate gan Ninette de Valois, Multivox gan Studio Wayne McGregor, fersiwn Syr Peter Wright o Swan Lake pas de trois, a Tweedledum and Tweedledee gan Syr Frederick Ashton.

Yn haf 2019, daeth Jakob yn aelod o Man Made Youth Company, sydd wedi'i leoli yn y Midlands Art Centre, a chymerodd ran yn nigwyddiad lansio’r cwmni. Dawnsiodd gyda’r cwmni mewn sawl preswyliad a pherfformiad, gan gynnwys ymateb i waith celf a gomisiynwyd yn MAC: All this Mayhem, ac roedd yn rhan o'r prosiect perfformiad digidol INTER_ACT.

Ballet Cymru oedd cwmni proffesiynol cyntaf Jakob pan ymunodd ar ôl graddio o Elmhurst yn haf 2020. 

Dawnswyr Eraill

('Headshot' Dawnsiwr) BETH MEADWAY
Beth Meadway
Dawnsiwr
caitlin delwedd dan sylw
Caitlin Jones
Dawnsiwr
AirBrush_20211213213757 ~ 2
Chlöe Willis
Dawnsiwr
('Headshot' Dawnsiwr) Isobel Holland
Isobel Holland
Dawnsiwr
delwedd dan sylw Jacob
Jacob Hornsey
Dawnsiwr
('Headshot' Dawnsiwr) Jakob Myers
Jakob Myers
Dawnsiwr
jethro delwedd wedi'i gynnwys
Jethro Paine
Dawnsiwr
('Headshot' Dawnsiwr) Robert Moorcroft
Robbie Moorcroft
Dawnsiwr
kotone Jacob
Kotone Sugiyama
Dawnsiwr
('Headshot' Dawnsiwr) SANEA SINGH
Sanea Singh
Dawnsiwr
sam delwedd dan sylw
Samuel Banks
Dawnsiwr