Ballet Cymru 2. Rhaglen Cyn-Broffesiynol

Mae Rhaglen Cyn-Broffesiynol Ballet Cymru ar gyfer dawnswyr ifanc talentog, uchelgeisiol ac uchel eu cymhelliant sydd ag uchelgeisiau beiddgar a'i nod yw hwyluso'r trawsnewid o hyfforddiant amser llawn i fywyd cwmni proffesiynol mewn amgylchedd sy'n canolbwyntio ar, meithrin.

Mae'r cwrs dwys llawn amser hwn yn rhoi cyfle i hyfforddi a pherfformio ochr yn ochr â chwmni arobryn Ballet Cymru, y cyfle eithriadol i ddatblygu sgiliau coreograffig gyda chyfleoedd perfformio, cyfleoedd rhwydweithio, yn ogystal â gweithdai mewn technegau awyr, dylunio golau/gwisgoedd, marchnata ac ysgrifennu ceisiadau grant i greu gweithwyr proffesiynol diwydiant cynhwysfawr.

Mae Ballet Cymru yn herio'r canfyddiadau o bale.

Rydym yn gwerthfawrogi artistiaid, unigolrwydd a phersonoliaeth.

Helpwch ni i ddathlu amrywiaeth a chynwysoldeb ballet fel ffurf gelfyddydol.

Mae Ballet Cymru yn croesawu ceisiadau gan bobl anabl, pobl sy'n adnabod eu hunain fel lleiafrifoedd LGBTQI+, Du, Asiaidd ac Ethnig.

I gael rhagor o wybodaeth am ein Rhaglen Cyn-Broffesiynol cysylltwch â patriciavallis@welshballet.co.uk