Wrth wraidd cenedl greadigol

Amdanom ni

Mae Ballet Cymru yn Gwmni Ballet Teithiol Rhyngwladol Dros Gymru sydd wedi ymrwymo i gynhwysiant ac arloesedd mewn dawns a ballet clasurol, ac i'r safon uchaf o gydweithio. Mae ei rhaglen Mynediad ac Allgymorth helaeth wedi ymrwymo i chwalu'r rhwystrau i gael mynediad i'r celfyddydau.

Daeth Ballet Cymru yn gleient Refeniw i Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2011.

ENILLWYR

Cynhyrchiad Dawns Gorau, Gwobrau Beirniaid Theatr Cymru yn 2014, 2017, 2018

ENILLWYR

Gwobrau Dawns Cenedlaethol Circle UK, Gwobr Cynulleidfa 2006

ENWEBIADAU

Gwobr Dawns Genedlaethol Circle UK i'r Cwmni Annibynnol Gorau 2012, 2014, 2015

Derbyniodd y Cyfarwyddwr Artistig Darius James OBE yn 2019 am wasanaethau i Ballet a Dawns Gymunedol ac mae'n cyfarwyddo'r cwmni ochr yn ochr â'r Cyfarwyddwr Artistig Cynorthwyol Amy Doughty a oedd yn Gymrawd JADE Sefydliad Paul Hamlyn ac yn arwain gwaith addysg cynhwysol arloesol y cwmni.

Ymhlith noddwyr y cwmni mae Cerys Matthews MBE a'r cyn Delynores Frenhinol Catrin Finch, sydd hefyd yn cydweithio ar waith.