Dawnsiwr

Isobel Holland

Am Isobel

Yn 2009, dechreuodd Isobel yn Elmhurst Ballet School, gan hyfforddi mewn ballet, dawns gyfoes, fflamenco a jazz. Yn 19 oed, graddiodd â diploma mewn dawns broffesiynol, ac fe ennillodd wobr am wneud y cynnydd fwyaf yn ei dosbarth dros ei hamser fel fyfyrwraig.  

Ym mis Medi yr un flwyddyn, mynychodd Isobel raglen gyn-broffesiynol Ballet Cymru, lle y gallodd barhau â’i hyfforddiant a chael cyfle i berfformio ochr yn ochr â’r cwmni ar yr un pryd. Wedi iddi gwblhau’r rhaglen, ymunodd â’r cwmni yn ddawnswraig broffesiynol. Ers hynny, mae wedi bod ar sawl daith o amgylch y DU ac wedi perfformio’n rhyngwladol gyda Ballet Cymru.

Yn ddiweddar, mae hi wedi ymddangos mewn cynhyrchiadau megis: Cinderella, A Child’s Christmas in Wales, a Romeo and Juliet. Yn ogystal â pherfformio, mae Isobel yn helpu gyda’r gwaith addysg yn Ballet Cymru, yn enwedig y rhaglen Duets, gan weithio gyda phlant ledled Cymru. 

Dawnswyr Eraill

caitlin delwedd dan sylw
Caitlin Jones
Dawnsiwr
('Headshot' Dawnsiwr) Isobel Holland
Isobel Holland
Dawnsiwr
delwedd dan sylw Jacob
Jacob Hornsey
Dawnsiwr
('Headshot' Dawnsiwr) Jakob Myers
Jakob Myers
Dawnsiwr
jethro delwedd wedi'i gynnwys
Jethro Paine
Dawnsiwr
('Headshot' Dawnsiwr) Robert Moorcroft
Robbie Moorcroft
Dawnsiwr
kotone Jacob
Kotone Sugiyama
Dawnsiwr
('Headshot' Dawnsiwr) SANEA SINGH
Sanea Singh
Dawnsiwr