Ysgol Haf Ballet Ryngwladol Cymru

Hyfforddiant elitaidd gydag ymyl creadigol mewn amgylchedd adeiladol a chefnogol.

Ymhlith athrawon gwadd enwocaf rhyngwladol: mae cyn-diwtoriaid y cyn-Diwtoriaeth y Ballet Brenhinol, Mara Galeazzi, cyn-bennaeth bechgyn Ysgol Ballet Elmhurst, Sander Blommaert.
Y cyfle i weithio, i fyny'n agos, gyda chwmni dawns arloesol sydd wedi ymrwymo i ragoriaeth ac artistiaid.
Dosbarthiadau gyda'r Cyfarwyddwr Artistig Darius James OBE a dawnswyr y cwmni. Cyfle i weithio gyda choreograffwyr heriol a chyflwyno gwaith naill ai ar lwyfan ardderchog Glan yr Afon neu ar ffilm.

Mae Ballet Cymru yn herio'r canfyddiadau o bale.

Rydym yn gwerthfawrogi artistiaid, unigolrwydd a phersonoliaeth.

Helpwch ni i ddathlu amrywiaeth a chynwysoldeb ballet fel ffurf gelfyddydol.

Mae Ballet Cymru yn croesawu ceisiadau gan bobl anabl, pobl sy'n adnabod eu hunain fel lleiafrifoedd LGBTQI+, Du, Asiaidd ac Ethnig.

Am fwy o wybodaeth am yr Ysgol Haf Ballet Rhyngwladol cysylltwch â louiselloyd@welshballet.co.uk