Rheolwr Prosiect Duets

Louise Prosser

Am Louise

Mae Louise wedi dawnsio ers yn 8 oed asylweddolodd ei bod am fynd â hyn ymhellach fel ei gyrfa ar ôl astudio dawns yn Ysgol Bryn Hafren yn y Barri.   Yn 14oed sefydlodd Gwmni Dawns Ieuenctid y Barri, a choreograffodd nifer o ddarnau a oedd yn teithio theatrauDe Cymru dros nifer o flynyddoedd.

Roedd Louise yn rhan o'r grŵp cyntaf o fyfyrwyr llawn amser yn Rubicon Danceyng Nghaerdydd. Ar ôl 2 flynedd aeth ymlaen i hyfforddi yn Trinity Laban (a adwaenir yn ffurfiol fel Canolfan Laban ar gyfer Symud a Dawns) am 3 blynedd arall.

Roedd Louise yn gwybod bod ei chalon mewn dawns gymunedol ac roeddam rannu ei hangerdd â chymaint o bobl â phosibl ac roedd yn hynod ffodus o gael cynnig rôl Swyddog Datblygu Dawns gyda Chelfyddydau Cymunedol Rhondda Cynon Taf (a elwir bellach yn Artis). Daeth Louise yn Bennaeth Dawns ac arhosodd gydag Artis am 25 mlynedd, gan ddatblygu rhaglen gymunedol helaeth ar draws y fwrdeistref. Yn dilyn Artis, bu Louise wedyn yn gweithiofel RheolwrCyfranogiad gydag Impeloym Mhowys, aGweithiwrDatblygu ar gyfer Rubicon Dance. Mae hi hefyd wedi sefydlu ei Chwmni Dawns Cymunedol 'Afon' ei hun yn Rhondda Cynon Taf.

Ymunodd Louise â Ballet Cymru ym mis Ionawr 2018 fel Rheolwr Prosiect ar gyfer y Rhaglen Duets gyffrous, sydd bellach wedi datblygu'n rhaglen genedlaethol ledled Cymru. Mae duets yn caniatáu i bobl ifanc mewn ardaloedd o angen gael mynediad at ddarpariaeth ballet a dawns o ansawdd uchel, gyda llwybrau dilyniant clir ar waith dros y rhaglen hyfforddiant dawns 3 blynedd. I gael rhagor o wybodaeth, ffilmiau a ffotograffau, ewch iwww.duetsdancewales.com

Aelodau Eraill o Staff

(Penaethiaid Staff) Darius James OBE
Darius James OBE
Cyfarwyddwr Artistig
(Penaethiaid Staff) BYWGRAFFIAD AMY DOUGHTY
Amy Doughty
Cyfarwyddwr Artistig Cynorthwyol
(Penaethiaid Staff) Llun MJ Willis
Marcus Jarrell Willis
Coreograffydd Preswyl
(Penaethiaid Staff) Marc Brew
Marc Brew
Artist Cysylltiol
delwedd nodwedd krystal
Krystal S. Lowe
Artist Cysylltiol
('Headshot' Staff) Jenny Carter Headshot
Jenny Carter
Gweinyddwr
(Penaethiaid Staff) Louise Prosser
Louise Prosser
Rheolwr Prosiect Duets
(Penaethiaid Staff) Patricia Vallis
Patricia Vallis
Cyn-Reolwr Proffesiynol
(Penaethiaid Staff) Louise Lloyd
Louise Lloyd
Swyddog Mynediad ac Allgymorth
delwedd wedi'i chynnwys yn hofran
Holly Powell-Main
Swyddog Rhaglenni Cysylltiol
(Penaethiaid Staff) Mike Holden
Mike Holden
Rheolwr Llwyfan