Mynediad a Chynhwysiant

Louise Lloyd

Am Louise

Daeth Louise i gysylltiad â Ballet Cymru am y tro cyntaf yn ystod cyrsiau Dawns Haf Cymru pan oedd hi’n 14 oed ac yn hyfforddi yn rhan o Cecchetti Ballet gyda Carol Goode. Aeth ymlaen i astudio cwrs BA Anrhydedd yn Ysgol Dawns Gyfoes Llundain a gradd Meistr mewn Perfformio Dawns yn Laban, fel rhan o Gwmni Dawns Transitions. Ers graddio yn 2015, mae Louise wedi gweithio fel perfformwraig lawrydd ac arweinydd dawns gymunedol â Rubicon Dance. Mae Louise yn perfformio’n rheolaidd gyda Kitsch & Sync Collective, sy’n caniatáu iddi archwilio eu harddull perfformio rhyfedd o hynod.

 

Ymunodd Louise â Ballet Cymru yn 2018, ac ers hynny mae hi wedi arwain nifer o brosiectau allgymorth ar ran Ballet Cymru, gan gynnwys Dawns Haf Cymru, gwersyll Dawns Haf cynhwysol, dosbarthiadau dawns cynhwysol wythnosol, dosbarthiadau ballet i oedolion, cynlluniau preswyl mewn ysgolion, perfformiadau codi’r llen, Strictly Cymru mewn partneriaeth â Leonard Cheshire a Phlant mewn Angen, Dawnsio i Symud mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, a nifer o weithdai a chyfleoedd eraill. Mae Louise yn sbarduno cenhadaeth Ballet Cymru i hybu cynhwysiant mewn ballet ac mae hi’n gweithio yn awr ar yr ychwanegiad diweddaraf ar daith, sef perfformiadau hamddenol, yn ogystal â theithiau cyffwrdd a pherfformiadau â disgrifiad sain. Louise hefyd yw arweinydd ballet Rhaglen Duets yn Ne Cymru.

 

Yn ei horiau hamdden, mae Louise yn dysgu dosbarthiadau ffitrwydd BarreConcept, yn hyfforddi mewn Kung Fu, ac mae hi’n dwlu dianc i’r traeth bob cyfle posibl.

Aelodau Eraill o Staff

(Penaethiaid Staff) Darius James OBE
Darius James OBE
Cyfarwyddwr Artistig
(Penaethiaid Staff) BYWGRAFFIAD AMY DOUGHTY
Amy Doughty
Cyfarwyddwr Artistig - Ymgysylltu a Hyfforddiant
(Penaethiaid Staff) Llun MJ Willis
Marcus Jarrell Willis
Artist Cysylltiol
(Penaethiaid Staff) Marc Brew
Marc Brew
Artist Cysylltiol
delwedd nodwedd krystal
Krystal S. Lowe
Artist Cysylltiol
('Headshot' Staff) Jenny Carter Headshot
Jenny Carter
Gweinyddwr
209_DA24-07_please_credit_©_Sian_Trenberth_Photography-Golygu
Robbie Moorcroft
Ymarfer, Cymdeithion
(Penaethiaid Staff) Louise Prosser
Louise Prosser
Deuawdau ac Allgymorth
(Penaethiaid Staff) Louise Lloyd
Louise Lloyd
Mynediad a Chynhwysiant
(Penaethiaid Staff) Mike Holden
Mike Holden
Rheolwr Cwmni