Gweinyddwr

Jenny Carter

Am Jenny

Mae Jenny wedi ymddiddori’n angerddol mewn ballet a dawns ers oedd hi’n 5 mlwydd oed pan ddechreuodd fynd i ddosbarthiadau ballet er mwyn cryfhau a ffyrfhau ei chyhyrau ar ôl torri’i choes ar ddamwain.

Ar ôl graddio yn y celfyddydau o Brifysgol Metropolitan Caerdydd, gweithiodd Jenny mewn nifer o rolau gweinyddol â chyrff creadigol, a oedd yn amrywio o benseiri i asiantaethau dylunio, a bu’n Swyddog Gweinyddu i India Dance Wales cyn ymuno â Ballet Cymru yn 2011. 

Fel Gweinyddwr, mae ei rôl yn cynnwys rheolaeth ariannol, systemau adnoddau dynol, trefniadau llogi’r stiwdio a chynorthwyo’r Cyfarwyddwyr Artistig â gweithrediadau a phrosiectau’r cwmni.

Mae Jenny hefyd yn awyddus i helpu Ballet Cymru i ddod yn fwy cynaliadwy ac ecogyfeillgar, gan ganolbwyntio ar ynni adnewyddadwy a mentrau ‘Gwyrdd’ eraill i leihau ôl troed carbon y sefydliad, wedi’i gyfuno â’i diddordeb personol mawr mewn dillad vintage ac ailgylchu

Aelodau Eraill o Staff

(Penaethiaid Staff) Darius James OBE
Darius James OBE
Cyfarwyddwr Artistig
(Penaethiaid Staff) BYWGRAFFIAD AMY DOUGHTY
Amy Doughty
Cyfarwyddwr Artistig - Ymgysylltu a Hyfforddiant
(Penaethiaid Staff) Llun MJ Willis
Marcus Jarrell Willis
Artist Cysylltiol
(Penaethiaid Staff) Marc Brew
Marc Brew
Artist Cysylltiol
delwedd nodwedd krystal
Krystal S. Lowe
Artist Cysylltiol
('Headshot' Staff) Jenny Carter Headshot
Jenny Carter
Gweinyddwr
209_DA24-07_please_credit_©_Sian_Trenberth_Photography-Golygu
Robbie Moorcroft
Ymarfer, Cymdeithion
(Penaethiaid Staff) Louise Prosser
Louise Prosser
Deuawdau ac Allgymorth
(Penaethiaid Staff) Louise Lloyd
Louise Lloyd
Mynediad a Chynhwysiant
(Penaethiaid Staff) Mike Holden
Mike Holden
Rheolwr Cwmni