Cyfarwyddwr Artistig

Darius James OBE

Am Darius

Mae Darius yn dod o Gasnewydd ac wedi'i hyfforddi yn Ysgol y Ballet Frenhinol. Bu'n dawnsio ac yn teithio'n helaeth gyda Northern Ballet, Alexander Roy London Ballet Theatre ac fel artist gwadd gyda sawl cwmni.

Mae wedi darlithio yng Ngholeg Pont-y-pŵl ac yng Ngholeg Abertawe, ac wedi bod yn athro gwadd ac yn ddyfarnwr i Gymdeithas Cecchetti.

Darius yw Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Artistig Ballet Cymru ac mae wedi coreograffu llawer o gynyrchiadau un act a hyd llawn i'r cwmni.

Yn 2008 derbyniodd Darius Wobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a gyflwynwyd iddo gan Rhodri Glyn Thomas AC, y Gweinidog dros Dreftadaeth.

Mae Darius wedi ymddangos yn Who's Who ers 2012 ac fe'i gwnaed yn Is-lywydd Anrhydeddus Cylch Bale Llundain yn 2013.

Yn 2019 derbyniodd OBE am Wasanaethau i Ballet a Dawns Gymunedol.

Aelodau Eraill o Staff

(Penaethiaid Staff) Darius James OBE
Darius James OBE
Cyfarwyddwr Artistig
(Penaethiaid Staff) BYWGRAFFIAD AMY DOUGHTY
Amy Doughty
Cyfarwyddwr Artistig - Ymgysylltu a Hyfforddiant
(Penaethiaid Staff) Llun MJ Willis
Marcus Jarrell Willis
Artist Cysylltiol
(Penaethiaid Staff) Marc Brew
Marc Brew
Artist Cysylltiol
delwedd nodwedd krystal
Krystal S. Lowe
Artist Cysylltiol
('Headshot' Staff) Jenny Carter Headshot
Jenny Carter
Gweinyddwr
209_DA24-07_please_credit_©_Sian_Trenberth_Photography-Golygu
Robbie Moorcroft
Ymarfer, Cymdeithion
(Penaethiaid Staff) Louise Prosser
Louise Prosser
Deuawdau ac Allgymorth
(Penaethiaid Staff) Louise Lloyd
Louise Lloyd
Mynediad a Chynhwysiant
(Penaethiaid Staff) Mike Holden
Mike Holden
Rheolwr Cwmni