Cyfarwyddwr Artistig - Ymgysylltu a Hyfforddiant

Amy Doughty

Am Amy

Hyfforddodd Amy yn Awstralia, gan ennill ei thystysgrif Solo Seal (RAD) a Diploma mewn Dawns. Ymunodd â Ballet Cymru ym 1996 a dawnsiodd amrywiaeth o rolau gyda'r cwmni, gan ddod yn Ballet Mistress yn 2001 a Swyddog Addysg yn 2006. Yn 2009 dyfarnwyd Cymrodoriaeth Dawns mewn Addysg Jane Attenborough iddi drwy Sefydliad Paul Hamlyn a daeth yn Gyfarwyddwr Artistig Cynorthwyol Ballet Cymru yn 2012.

Mae Amy yn addysgu ac yn coreograffu ledled y DU ac yn rhyngwladol, ac yn 2009 cwblhaodd BA mewn Saesneg a'r Celfyddydau Creadigol. Mae wedi cyhoeddi erthyglau ar gyfer y cylchgronau Dance Europe a Dance Australia, yn ogystal â drama a ysgrifennodd yn 2009.

Mae Amy wedi coreograffu a chydgoreograffu nifer o weithiau i'r cwmni, ac, yn 2012, derbyniodd Ddiploma mewn Addysgu a Dysgu Dawns trwy DTAP a Choleg y Drindod Llundain.

Mae Amy yn goruchwylio rhaglenni addysg dawns Ballet Cymru, ac yn cyflwyno gwaith yn rheolaidd i ddawnswyr proffesiynol a graddedig, yn ogystal ag at rhai sy’n anelu at fod yn ddawnswyr neu yn newydd i ddawns. Mae Amy wedi bod yn Asiant Creadigol ar raglen Cyngor Celfyddydau Cymru, sef Dysgu Creadigol Trwy'r Celfyddydau, a gan fod ganddi ddiddordeb arbennig mewn ymarfer ballet sy'n gynhwysol, gweithiodd gyda GDance ar Dance Unstuck, prosiect ymchwil a datblygu sy'n galluogi amrywiaeth ehangach o ddawnswyr i gael mynediad at hyfforddiant ballet. Ar hyn o bryd, mae Amy'n chwarae rhan mewn nifer o brosiectau sy'n hwyluso newid yn y modd y mae ballet, dawns a'r celfyddydau'n cael eu canfod a'u cynrychioli, ac mae'n llawn brwdfrydedd ynglyn â chynyddu mynediad a chynhwysiant yng ngwaith Ballet Cymru.

Aelodau Eraill o Staff

(Penaethiaid Staff) Darius James OBE
Darius James OBE
Cyfarwyddwr Artistig
(Penaethiaid Staff) BYWGRAFFIAD AMY DOUGHTY
Amy Doughty
Cyfarwyddwr Artistig - Ymgysylltu a Hyfforddiant
(Penaethiaid Staff) Llun MJ Willis
Marcus Jarrell Willis
Artist Cysylltiol
(Penaethiaid Staff) Marc Brew
Marc Brew
Artist Cysylltiol
delwedd nodwedd krystal
Krystal S. Lowe
Artist Cysylltiol
('Headshot' Staff) Jenny Carter Headshot
Jenny Carter
Gweinyddwr
('Headshot' Dawnsiwr) Robert Moorcroft
Robbie Moorcroft
Ymarfer, Cymdeithion
(Penaethiaid Staff) Louise Prosser
Louise Prosser
Deuawdau ac Allgymorth
(Penaethiaid Staff) Louise Lloyd
Louise Lloyd
Mynediad a Chynhwysiant
(Penaethiaid Staff) Mike Holden
Mike Holden
Rheolwr Cwmni