Roald Dahl: Little Red Riding Hood And The Three Little Pigs

Y cwmni arobryn, Ballet Cymru, yn cyflwyno gweledigaeth eithriadol. Dwy stori o feddwl y storïwr mwyaf poblogaidd yn y byd, Roald Dahl.

Ganwyd Roald Dahl yn Llandaf, Caerdydd ac, erbyn hyn, mae dwy o'i straeon hynod boblogaidd yn dod adref i Gymru yn addasiadau bale. Cafodd Ballet Cymru ganiatâd gan The Dahl Foundation i gynhyrchu dau waith sy'n seiliedig ar ddarnau o Roald Dahl's Revolting Rhymes, Little Red Riding Hood a'r Tri Mochyn Bach.

Nid yw unrhyw beth fyth yn union fel y mae'n ymddangos...

Mae'r ddau waith yn seiliedig ar sgoriau cerddorol rhagorol a gydnabyddir yn rhyngwladol gan y cyfansoddwr Paul Patterson.  Comisiynwyd y ddwy sgôr gan The Dahl Foundation ac maent wedi dod yn glasuron i blant a chwaraewyd ledled y byd. Cafodd sgôr "Little Red Riding Hood" ei gynnwys mewn rhaglen arbennig ar gyfer Diwrnod Nadolig y BBC yn 1995 sy'n cynnwys lleisiau Ian Holm, Julie Walters a Danny DeVito. Nawr mae sgoriau syfrdanol Patterson wedi'u gosod mewn dawns am y tro cyntaf. Cafodd y bale glasurol eithriadol hon ei choreograffu gan Darius James OBE ac Amy Doughty gyda cherddoriaeth gan y cyfansoddwr Paul Patterson, gwisgoedd gan Steve Denton a dyluniad goleuo trawiadol gan John Bishop.

Addaswyd testun Little Red Riding Hood o Revolting Rhymes Roald Dahl gan Donald Sturrock.
Testun The Three Little Pigs gan Roald Dahl.

Gan Donald Sturrock

Y Tri Mochyn Bach Testun gan Roald Dahl

Cerddoriaeth: Paul Patterson

Coreograffi: Darius James & Amy Doughty

Dylunio Gwisgoedd a Set Steve Denton

Dylunio Goleuo: John Bishop

Hyfryd: Chris Illingworth

Goruchwyliwr Gwisgoedd Angharad Spencer