Roald Dahl’s Little Red Riding Hood And The Three Little Pigs

Y cwmni arobryn, Ballet Cymru, yn cyflwyno gweledigaeth eithriadol. Dwy stori o feddwl y storïwr mwyaf poblogaidd yn y byd, Roald Dahl.

Ganed Roald Dahl yn Llandaf, Caerdydd, a bellach mae dwy o'i straeon hynod o boblogaidd yn dychwelyd i Gymru ar ffurf addasiadau ballet. Cafodd Ballet Cymru ganiatâd gan Sefydliad Dahl i gynhyrchu dau waith yn seiliedig ar rannau o Revolting Rhymes gan Roald Dahl, sef Little Red Riding Hood a Three Little Pigs.

Nid yw unrhyw beth fyth yn union fel y mae'n ymddangos ...

Mae'r ddau waith wedi'u seilio ar y sgorau cerddorol rhagorol a gydnabyddir yn rhyngwladol, gan y cyfansoddwr Paul Patterson. Comisiynwyd y ddwy sgôr gan Sefydliad Dahl ac maent wedi dod yn glasuron plant a chwaraeir ledled y byd. Roedd sgôr Little Red Riding Hood  yn rhan o raglen arbennig Dydd Nadolig y BBC yn 1995 a oedd yn cynnwys lleisiau Ian Holm, Julie Walters a Danny DeVito. Bellach, mae sgorau disglair Patterson wedi'u gosod ar ffurf dawns am y tro cyntaf. Coregraffwyd y ballet clasurol rhagorol hwn gan Darius James ac Amy Doughty, gyda cherddoriaeth gan y cyfansoddwr Paul Patterson, y gwisgoedd gan Steve Denton, a chynllun goleuadau trawiadol gan John Bishop.

Addaswyd testun Little Red Riding Hood o Revolting Rhymes Roald Dahl gan Donald Sturrock.

Testun The Three Little Pigs gan Roald Dahl.

 

Y Gerddoriaeth: 

  • Paul Patterson 

Y Coreograffi: 

Dyluniad y Gwisgoedd a’r Set:

  • Steve Denton

Y Cynllun Goleuadau:

  • John Bishop

Ail-oleuo:

  • Chris Illingworth

Y Goruchwyliwr Gwisgoedd:

  • Angharad Spencer

Y Cynorthwyydd Gwisgoedd:

  • Kate Bohin

Yr Hetiau:

  • Thomas Huw Hopkins

Yr Ategolion:

  • Penny Jane Shearer

 

Cyflwynir trwy drefniant â Josef Weinberger Limited.

Cyd-gynhyrchiad rhwng Ballet Cymru a Theatr Glan yr Afon. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.