Romeo a Juliet

Mae Ballet Cymru yn cyflwyno addasiad rhyfeddol o gampwaith Shakespeare 'Romeo a Juliet'.

Mae ymladd dwys, deuawdau angerddol a themâu cyffredinol yn adleisio drwy goreograffi dramatig a thelyn. Mae gwisgoedd ecwitïau ac amcanestyniadau fideo anghyffredin yn creu byd o berygl a chyffro lle mae dau gariad ifanc yn cael eu dal mewn twll oedran.

Mae 'Romeo a Juliet' yn gydweithrediad deinamig ac unigryw rhwng 3 o sefydliadau celfyddydol eithriadol Cymru, Ballet Cymru, Coreo Cymru (Cynhyrchydd Creadigol Dawns Cymru) a Theatr Glan yr Afon yng Nghasnewydd.

Mae 'Romeo a Juliet' yn cynnwys gwisgoedd gan Georg Meyer-Wiel a astudiodd yn y Coleg Celf Brenhinol ac sydd wedi creu gwisgoedd i rai o gwmnïau mwyaf blaenllaw'r byd gan gynnwys Cwmni Dawns Rambert a Theatr Ddawns Awstralia.

Coreograffwyr:

Cerddoriaeth:

  • Serge Prokofieff

Cerddorfa Lai:

Chwaraewyd gan:

Arweinydd:

Cynorthwy-ydd Ymarfer:

Dylunio Gwisgoedd a Setiau:

Dylunio Goleuadau:

  • Chris Illingworth

Hyfforddwr Clogging:

  • Huw Williams

 

Yn seiliedig ar y Ddrama gan William Shakespeare

Drwy Ganiatâd Boosey & Hawkes Music Publishers Limited.

Cyd-gynhyrchiad Ballet Cymru, Coreo Cymru, Theatr Glan yr Afon .

Mwy o Gynnwys:

Gweld y rhaglen