Diweddariad Rhaglen DUETS

Yr Ysgolheigion Duets a Llysgenhadon ar draws Cymru

I ddathlu diwedd tymor yr hydref, ymwelodd teulu, ffrindiau a gwesteion gwadd â'r ysgolion i wylio'r dawnswyr ifanc yn perfformio gwaith a grëwyd dros y tymor.

Ysgol Tŷ Ffynnon, Ysgol Gynradd Cribarth, Ysgol Llanllyfni, Ysgol Gynradd Gelliswick, Ysgol Gynradd Moorland, Ysgol Gynradd Eveswell, Ysgol Gynradd Somerton.

Pa mor wych ydyn nhw'n edrych yn eu gwisgoedd newydd? Yn las mae ein trydydd cymeriant o Ysgolheigion a Llysgenhadon yn Ysgol Gynradd Moorland yng Nghaerdydd, yna mewn porffor mae'r Ysgolheigion a'r Llysgenhadon yn Ysgol Tŷ Ffynnon ac oren mae ein carfan Cynradd Somerton!

Mae grŵp o blant yn gwisgo crysau-t glas ac yn gwenu wrth y camera
Ysgolheigion a Llysgenhadon DUETS yn Ysgol Gynradd Moorland

Mae grŵp o blant ifanc a dawnswyr yn gwisgo naill ai topiau du neu borffor a smling
Ysgolheigion a Llysgenhadon DUETS yn Ysgol Tŷ Ffynnon, Shotton

Mae grŵp o blant ifanc a dawnswyr yn gwisgo naill ai topiau du neu borffor a smling
Ysgolheigion a llysgenhadon DUETS yn Ysgol Gynradd Somerton

Mae'r myfyrwyr dethol hyn yn derbyn 2 flynedd o hyfforddiant dawns gyda chyfleoedd i berfformio ac archwilio byd rhyfeddol y celfyddydau perfformio.

Hoffai Ballet Cymru ddiolch i'r tîm anhygoel o ymarferwyr dawns llawrydd a sefydliadau dawns cymunedol am dymor dawns llwyddiannus arall:

Diolch yn fawr i'n noddwyr am gefnogi'r rhaglen hon:

Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor Celfyddydau Cymru | Ymddiriedolaeth Linbury | Loteri Cod Post y Bobl/Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post|

Am fwy o fanylion, ewch i: duetsdancewales.com

Mwy o Newyddion

Logo Proffesiynol Ballet Cymru B
Rhybudd Swydd: Technegydd / Gweithredwr Sain Teithiol
Duets_Logo_Colour fach
Rhaglen Genedlaethol Deuawdau Ionawr – Mawrth 2024
Mae dawnswraig ifanc gyda gwallt wedi'i glymu'n ôl ac yn gwisgo top glas a siorts a sanau du yn dawnsio ar lwyfan ac yn gwenu
Rhaglen Cymdeithion Ballet Cymru 2024-25
Logo Proffesiynol Ballet Cymru B
CYDWEITHREDIAD CENEDLAETHOL NEWYDD I GRYFHAU DAWNS IEUENCTID
(c) Sian Trenberth
Dawns Haf Cymru 2024