2022-09-01

CROESO CYNNES I GYMDEITHION Ballet Cymru 2022-23

Dydd Sul 4 Medi 2022 yw dechrau'r Rhaglen Cydymaith eleni gyda'n sesiwn Cyn-Cydymaith cyntaf yn cael ei gynnal, ac rydym yn gyffrous iawn i gwrdd â'n dosbarth 2022 – 2023!

 

Cawsom nifer o geisiadau am yr ystod o wahanol lefelau o Raglen Cydymaith Ballet Cymru, ac ymgeiswyr clyweliad ym mis Gorffennaf. Roedd y safon a gyflwynwyd yn ystod y clyweliadau yn uchel iawn, a phrofodd yn anodd iawn i'n panel clyweliadau wneud penderfyniadau. Yn y diwedd, fe wnaethom ddewis 125 o Gymdeithion ar y rhaglen eleni, ac rydym yn gyffrous iawn i ddechrau gweithio gyda nhw. Welwn ni chi yn y stiwdio yn fuan!

 

Mae Rhaglen Gyswllt Ballet Cymru wedi'i chynllunio i ategu hyfforddiant dawns presennol myfyrwyr a'i nod yw rhoi cyfle, dealltwriaeth a dealltwriaeth i ddawnswyr bale ifanc, talentog o'r hyn y gallai bywyd fel dawnsiwr proffesiynol ei olygu.

 

Mae Rhaglen Cydymaith Ballet Cymru wedi'i chynllunio i ategu hyfforddiant dawns presennol myfyrwyr a'i nod yw i roi cyfle, dealltwriaeth a mewnweliad i beth allai fywyd dawnsiwr proffesiynnol fod i'r dawnswyr ballet ifanc.

Am ragor o fanylion cliciwch yma: Rhaglen Cydymaith Ballet Cymru

Mwy o Newyddion

Mae merch ifanc â gwallt melyn yn gwisgo top gwyn a legins coch yn dawnsio mewn traed noeth mewn stiwdio ddawns
Dawnsio i Symud
Mae dawnswraig fenywaidd gyda gwallt hir a gwisgo ffrog wen yn neidio i fyny yn yr awyr gyda'i breichiau yn cael eu hestyn allan. Mae adeiladau modern ac awyr gymylog ddramatig y tu ôl iddi.
Ar daith yn 2024: Romeo a Juliet
Duets_Logo_Colour fach
Rhaglen Genedlaethol Deuawdau Ionawr – Mawrth 2024
Mae dawnswraig ifanc gyda gwallt wedi'i glymu'n ôl ac yn gwisgo top glas a siorts a sanau du yn dawnsio ar lwyfan ac yn gwenu
Rhaglen Cymdeithion Ballet Cymru 2024-25
Logo Proffesiynol Ballet Cymru B
CYDWEITHREDIAD CENEDLAETHOL NEWYDD I GRYFHAU DAWNS IEUENCTID