Rhaglen Genedlaethol Deuawdau Ionawr – Mawrth 2024

1,888 o fyfyrwyr, 6 Ysgol, 88 sesiwn yw'r hyn y mae'r tîm addysg Duets wedi'i gyflawni yn ystod y 7 wythnos ddiwethaf!

Roedd hon yn ymdrech enfawr gan y tîm, y rheolwyr, yr ysgolion a'n sefydliadau cymunedol partner. Fe lapiodd y tîm yn llythrennol ar ddydd Mawrth 12 Mawrth ar ôl ffilmio segment ar gyfer ITV Cymru a aeth allan nos Fawrth.

Mae'r preswylfeydd hyn wedi bod mor bwysig gan ei fod yn rhoi blas i'r ysgolion posibl o'r hyn i'w ddisgwyl o'r sesiynau dawns wythnosol y mae'r rhaglen yn eu cynnig. Mae'r tîm wedi cael eu syfrdanu gan barodrwydd myfyrwyr a'r gyfadran i roi cynnig arni ac mae rhai dawnswyr ifanc anhygoel allan yna a fydd yn ffynnu yn y rhaglen.

Hefyd am y tro cyntaf erioed cawsom 'Ddiwrnod Dawns Duets' a gynhaliwyd yng nghanolfan cwmni Ballet Cymru yng Nghasnewydd!

Fe wnaethom hefyd gyfuno 5 o'n carfannau a'u hymarferwyr dawns cymunedol o bob cwr o Gymru i ymuno â'r tîm addysg a Chyfarwyddwyr Artistig ar gyfer gweithdy 1 diwrnod. Dysgon nhw gamau newydd, gwaith barre a chanol, ymarfer creadigol a repertoire cwmni.
Doedd cael pawb yn yr un ystafell ddim yn gamp fach, ond roedd yn hynod werthfawr i bawb oedd yn cymryd rhan. Gwelsom sgiliau newydd yn cael eu dysgu gyda chysylltiadau a chyfeillgarwch a wnaed.
Gwnaed y preswyliadau hyn yn bosibl gan Gyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor Celfyddydau Cymru | Ymddiriedolaeth Linbury | Loteri Cod Post y Bobl ynail mewn Partneriaeth gyda Arts Care Gofal Celf | Impelo | Jukebox Collective | Ymarferwyr Llawrydd Ballet Cymru
Diolch yn fawr / Diolch yn fawr:
Ysgol Gynradd Moorland | Ysgol Gynradd Somerton | Ysgol Gynradd Eveswell | Ysgol Gynradd Gelliswick | Ysgol Y Cribarth.

Am fwy o wybodaeth am y Rhaglen Genedlaethol DUETS, ewch i

https://duetsdancewales.com/

Mwy o Newyddion

Ballet-Cymru-2-Logo
Galw terfynol: Rhaglen Cyn-broffesiynol 2024-25
Perfformiadau Awyr Agored Unigryw o Romeo a Juliet
Croeso cynnes i'n hymddiriedolwyr newydd. Cerddoriaeth Adam ac Evelyn James
Mae merch ifanc â gwallt melyn yn gwisgo top gwyn a legins coch yn dawnsio mewn traed noeth mewn stiwdio ddawns
Dawnsio i Symud
Mae dawnswraig fenywaidd gyda gwallt hir a gwisgo ffrog wen yn neidio i fyny yn yr awyr gyda'i breichiau yn cael eu hestyn allan. Mae adeiladau modern ac awyr gymylog ddramatig y tu ôl iddi.
Ar daith yn 2024: Romeo a Juliet