Cadeirydd Ballet Cymru

Jên Angharad

Am Jên

Mae Jên wedi mwynhau gyrfa amrywiol, gan adeiladu portffolio o waith yn annibynnol yng Nghymru fel coreograffydd dwyieithog, hwylusydd gweithdai a chyfarwyddwr symud mewn addysg, cymuned, theatr a theledu, yn ogystal â rolau gyda sefydliadau dawns a chelfyddydol.

Cyn hynny, roedd Jên yn Gadeirydd Dros Dro Celfyddydau Anabledd Cymru, ac ar hyn o bryd mae'n Brif Swyddog Gweithredol gydag Artis Community Cymuned.

Penodwyd Jên yn Gadeirydd Ballet Cymru yn 2020.

Aelodau eraill o'r Bwrdd

(Penaethiaid y Bwrdd) Jen
Jên Angharad
Cadeirydd Ballet Cymru
(Penaethiaid y Bwrdd) Susanne Bradley yn golygu lluniau
Susanne Bradley
Is-gadeirydd
Hannah Beadsworth yn cynnwys delwedd
Hannah Beadsworth 
Aelod o'r Bwrdd
(Penaethiaid y Bwrdd) Jeff
Jeff Greenidge
Aelod o'r Bwrdd
ysgrifbin
Emma Jones
Aelod o'r Bwrdd
(Penaethiaid y Bwrdd) Catherine Batt
Catherine Batt
Aelod o'r Bwrdd