Aelod o'r Bwrdd

Hannah Beadsworth 

Am Hannah

Mae Hannah yn Rheolwr Datblygu llawn-amser ag Elusen Aloud, ac yn gyfrifol am bob agwedd o Godi Arian a Chyfathrebu ar gyfer y sefydliad. Ar ôl gweithio am ddeng mlynedd fel Swyddog Codi Arian proffesiynol yng Nghymru, mae gan Hannah brofiad o gynhyrchu incwm trwy Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, Nawdd, Rhoddion Unigol a Chyllido Cyhoeddus. Yn frwd o blaid y Celfyddydau, mae Hannah wedi mwynhau cyfranogi mewn ballet o oedran ifanc ac yn credu’n gryf ym mhŵer y Celfyddydau i hybu iechyd a llesiant. 

Cafodd Hannah ei phenodi i'r Bwrdd yn 2022.

Aelodau eraill o'r Bwrdd

(Penaethiaid y Bwrdd) Jen
Jên Angharad
Cadeirydd Ballet Cymru
(Penaethiaid y Bwrdd) Susanne Bradley yn golygu lluniau
Susanne Bradley
Is-gadeirydd
Hannah Beadsworth yn cynnwys delwedd
Hannah Beadsworth 
Aelod o'r Bwrdd
(Penaethiaid y Bwrdd) Jeff
Jeff Greenidge
Aelod o'r Bwrdd
ysgrifbin
Emma Jones
Aelod o'r Bwrdd
(Penaethiaid y Bwrdd) Catherine Batt
Catherine Batt
Aelod o'r Bwrdd