Y Dywysoges Olau

Mae stori chwim a di-amser George MacDonald yn cymryd bywyd newydd, wedi'i dehongli mewn dawns gan rai o'r dawnswyr gorau yn y byd i gerddoriaeth hyfryd a thelyn Catrin Finch.

Gan ddefnyddio elfennau o syrcas a choreograffi clasurol eithriadol mae'r stori'n tynnu ysbrydoliaeth o Sleeping Beauty, sy'n adrodd hanes tywysoges sy'n dioddef gan bwysau cyson, yn methu â chael ei thraed ar lawr gwlad, nes iddi ddod o hyd i gariad sy'n dod â hi i lawr i'r ddaear. Yn cynnwys amcanestyniadau fideo arloesol a gwisgoedd syfrdanol o fywiog Bydd The Light Princess yn eich cludo i fyd o chwerthin, harddwch a rhyfeddod. Bale llawn amser gyda sgôr gwych gan y delynores, cyfansoddwr a'r artist recordio o Gymru , Catrin Finch mewn cydweithrediad â Theatr Glan yr Afon yng Nghasnewydd.

Coreograffi, Set & Dylunio Amcanestyniadau Fideo:

Cerddoriaeth:

Hyfforddiant Ariel:

Dylunio Goleuadau:

  • Chris Illingworth

Gwneuthurwr Gwisgoedd:

  • Angharad Spencer

 

Yn seiliedig ar y stori gan George MacDonald

Mwy o Gynnwys:

Gweld y rhaglen