Agwedd Cysgodol

Ballet Cymru yn cyflwyno 'Shadow Aspect', gwaith hyd noson, a goreograffwyd gan Tim Podesta, yn serennu Prif Ddawnsiwr Gwadd (cyn-Brif Ddawnsiwr Ballet Brenhinol) Mara Galeazzi.

Mae 'AGWEDD GYSGODOL' yn cyfeirio at agwedd anymwybodol y bersonoliaeth nad yw'r meddwl ymwybodol yn ei adnabod ynddo'i hun. Yn fyr, y cysgod yw'r ochr dywyll lle mae unigolion yn cael eu diffinio a'u bondio gan eu cyd-deimladau o unigrwydd.

Coreograffi:

  • Tim Podesta

Cerddoriaeth:

  • Jean-Phillipe Goude

Dylunio llwyfan:

  • Andy Mero
  • Tim Podesta

Dylunio Gwisgoedd:

  • NANIKO
  • Mara Galeazzi

Dylunio Goleuadau:

  • Chris Illingworth

Gyda chaniatâd caredig gan www.icidailleurs.com

Mwy o Gynnwys:

Gweld y rhaglen