Shadow Aspect

Ballet Cymru yn cyflwyno Shadow Aspect, sy'n noson o ddigwyddiad, a goreograffwyd gan Tim Podesta, yng nghwmni'r Prif Ddawnsiwr Gwadd Mara Galeazzi (sy'n gyn-Brif Ddawnsiwr gyda'r Ballet Brenhinol).

Mae SHADOW ASPECT yn cyfeirio at yr agwedd anymwybodol ar bersonoliaeth nad yw'r meddwl ymwybodol yn uniaethu a hi. Yn gryno, y cysgod yw'r ochr dywyll lle mae unigolion yn cael eu diffinio a'u caethiwo gan deimladau'r naill a'r llall o unigedd.

Y Coreograffi: 

  • Tim Podesta

Y Gerddoriaeth: 

  • Jean-Phillipe Goude

Cynllun y llwyfan: 

  • Andy Mero
  • Tim Podesta

Dyluniad y Gwisgoedd: 

  • NANIKO
  • Mara Galeazzi

Y Cynllun Goleuadau: 

  • Chris Illingworth

 

Trwy ganiatâd caredig Ici d’ailleurs 

More Content:

View the programme

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.