Giselle

Dehongliad newydd o'r stori bwerus hon

Ballet Cymru yn cyflwyno ballet newydd eithriadol yn seiliedig ar stori fythol Giselle. Yn cynnwys sgôr newydd gan y cyfansoddwr a'r delynores glodwiw, Catrin Finch 

y mae ei cherddoriaeth gyfareddol yn cydblethu â symudiad syfrdanol gan Gyfarwyddwr Artistig Ballet Cymru, Darius James OBE a'r Cyfarwyddwr Artistig Cynorthwyol, Amy Doughty. 

Mae Ballet Cymru wedi rhoi ei stamp unigryw ei hun ar y stori hon am gariad a cholled, gan ddod â pherthnasedd, dwyster a phlwc i'r ballet hynod ramantus hwn.