Rhaglen Cymdeithion Ballet Cymru 2024-25

Dyluniwyd Rhaglen Gyswllt Ballet Cymru i ategu hyfforddiant dawns presennol myfyrwyr, a'i nod yw rhoi'r cyfle, y ddealltwriaeth a'r mewnwelediad i ddawnswyr bale ifanc a thalentog o'r hyn y gall bywyd fel dawnsiwr proffesiynol ei olygu drwy berthynas waith agosach a mwy rheolaidd gyda Ballet Cymru.

Yn cyfarfod bob mis, mae Associates yn derbyn dosbarthiadau bale, cyfoes, cyflyru corff/pilates, hyfforddiant gwaith pwynt/cryfder, repertoire a llawer mwy.

Cynhelir y rhaglen yn fisol ar ddydd Sul rhwng Medi 2024 ac Awst 2025 yn stiwdios dawns Ballet Cymru yng Nghasnewydd, ac mae ar gael i ddawnswyr o 9+ oed. Mae'n gweithio ar dair lefel:

  1. Cymdeithion Iau: 9-11 oed
  2. Cymdeithion Canol: 11-13 oed
  3. Cymdeithion Hŷn: 14 oed a hŷn

*Oedran o 31Awst 2024

 

GWNEUD CAIS

Os ydych chi'n ddawnswraig uchelgeisiol ac yr hoffech gael clyweliad ar gyfer y rhaglen, cliciwch isod, neu e-bostiwch Amy at; amydoughty@welshballet.co.uk

Pecyn cais Cymdeithion 2024

Pecyn Cais 2024 Rhaglen Cymdeithion

Cynhelir clyweliadau ar gyfer Rhaglen Gyswllt Ballet Cymru yn Stiwdios Ballet Cymru, Tŷ-duon, Casnewydd ddydd Sadwrn 20a dydd Sul 21 Gorffennaf 2024.

Mae angen derbyn ceisiadau erbyn dydd Gwener 28 Mehefin 2024 fan bellaf.

Mae Ballet Cymru yn gwmni cynhwysol ac yn croesawu ceisiadau gan ddawnswyr ifanc anabl a dawnswyr o nodweddion gwarchodedig.

Mwy o Newyddion

Ballet-Cymru-2-Logo
Galw terfynol: Rhaglen Cyn-broffesiynol 2024-25
Perfformiadau Awyr Agored Unigryw o Romeo a Juliet
Croeso cynnes i'n hymddiriedolwyr newydd. Cerddoriaeth Adam ac Evelyn James
Mae merch ifanc â gwallt melyn yn gwisgo top gwyn a legins coch yn dawnsio mewn traed noeth mewn stiwdio ddawns
Dawnsio i Symud
Mae dawnswraig fenywaidd gyda gwallt hir a gwisgo ffrog wen yn neidio i fyny yn yr awyr gyda'i breichiau yn cael eu hestyn allan. Mae adeiladau modern ac awyr gymylog ddramatig y tu ôl iddi.
Ar daith yn 2024: Romeo a Juliet