Noddwr

Ruth Till MBE

Am Ruth

Ruth Till MBE oedd Cadeirydd Ballet Cymru ac fe'i penodwyd yn Noddwr ar ei hymddeoliad o'r Bwrdd yn 2020. Bu hefyd yn Is-gadeirydd y Sefydliad dros Ddawns Gymunedol ac yn Ymgynghorydd Cenedlaethol i Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae ei rolau blaenorol yn cynnwys Aelod Cyngor i Gyngor Celfyddydau Cymru, Cadeirydd Pwyllgor Rhanbarthol De Cymru (2004 – 2010) a Chyfarwyddwr sefydliad dawns cymunedol Rubicon Dance. Yn 2005, derbyniodd Ruth MBE am ei gwasanaethau i'r sector dawns yn y DU.

Sylfaenwyr a Noddwyr Eraill

(Penaethiaid Sylfaenydd) CERYS-MATTHEWS
Cerys Matthews MBE
Noddwr
(Penaethiaid Sylfaenydd) Catrin_Finch
Catrin Finch
Noddwr
(Penaethiaid Sylfaenydd) Gwyn Vaughan Jones
Gwyn Vaughan Jones
Noddwr
Ruth-Till
Ruth Till MBE
Noddwr
(Penaethiaid Sylfaenydd) RG_PROFILE_PICTURE fwy
Richard Glasstone MBE
Noddwr
(Penaethiaid Sylfaenydd) Yvonne Greenleaf
Yvonne Greenleaf
Sylfaenydd