Noddwr

Cerys Matthews MBE

Am Cerys

Mae Cerys Matthews yn gantores/awdur caneuon, awdur a darlledwr ond yn wreiddiol hi oedd sylfaenydd y band roc Cymraeg Catatonia. Mae'n cynnal sioe gerddoriaeth fore Sul arobryn ar BBC Radio 6 Music, yn gwneud rhaglenni dogfen ar gyfer teledu yn ogystal â radio ac mae'n gyflwynydd i The Culture Show a The One Show. Enillodd Cerys aur yng Ngwobrau Academi Radio Sony 2013, gan ennill yng nghategori 'Darlledwr Cerddoriaeth y flwyddyn'.

Yn 2013 hefyd gwelwyd ei ymddangosiad cyntaf yn y Proms yn y Royal Albert Hall. Bu'n Gyfarwyddwr Artistig ar gyfer seremoni agoriadol Womex 2013 a gynhaliwyd yng Nghaerdydd a oedd yn cynnwys Ballet Cymru.

Yn 2018 fe ysgrifennodd Cerys y sgôr gan adrodd cynhyrchiad Ballet Cymru o A Child’s Christmas gan Dylan Thomas.

Daeth Cerys yn Noddwr y Cwmni yn 2012 a gwobrwywyd MBE iddi ym mis Mehefin 2014 am ei gwasanaethau i gerddoriaeth.

www.cerysmatthews.co.uk

Sylfaenwyr a Noddwyr Eraill

(Penaethiaid Sylfaenydd) CERYS-MATTHEWS
Cerys Matthews MBE
Noddwr
(Penaethiaid Sylfaenydd) Catrin_Finch
Catrin Finch
Noddwr
(Penaethiaid Sylfaenydd) Gwyn Vaughan Jones
Gwyn Vaughan Jones
Noddwr
Ruth-Till
Ruth Till MBE
Noddwr
(Penaethiaid Sylfaenydd) RG_PROFILE_PICTURE fwy
Richard Glasstone MBE
Noddwr
(Penaethiaid Sylfaenydd) Yvonne Greenleaf
Yvonne Greenleaf
Sylfaenydd