Cymdeithion Ballet Cymru

Mae Rhaglen Cymdeithion Ballet Cymru wedi'i chynllunio i ategu hyfforddiant dawns presennol y myfyrwyr, a'i nod yw rhoi cyfle, dealltwriaeth a chipolwg i ddawnswyr ballet ifanc a thalentog ar yr hyn y gallai bywyd dawnsiwr proffesiynol ei olygu, a hynny trwy berthynas waith agosach a mwy rheolaidd â Ballet Cymru. Mae Ballet Cymru yn gwmni cynhwysol sy'n croesawu ceisiadau gan ddawnswyr ifanc ag anableddau, ynghyd â'r rheiny sydd â nodweddion gwarchodedig.

Cynhelir y rhaglen yn fisol ar ddydd Sul rhwng mis Medi 2022 a mis Awst 2023, a hynny yn stiwdio ddawns Ballet Cymru yng Nghasnewydd. Mae'n agored i ddawnswyr 9 oed a hŷn*. Mae'n gweithio ar dair lefel:


1. Cymdeithion Iau: 9-11 oed
2. Cymdeithion Canol: 11-13 oed
3. Cymdeithion Hŷn: 14 oed a hŷn 

* Oed o 31ain Awst 2022

Mae sesiynau misol Cymdeithion Ballet Cymru yn para rhwng 2 a 3.5 awr, yn dibynnu ar lefel y Cydymaith. Bydd Cymdeithion yn cael cyfle i weithio gyda dawnswyr proffesiynol, Cyfarwyddwyr Artistig ac athrawon gwadd Ballet Cymru. Bydd sesiynau'r Cymdeithion yn cynnwys dosbarthiadau techneg ballet, gwaith pointe/hyfforddiant cryfder (lle bo hynny'n briodol), repertoire a hyfforddiant dawns/symudiad arall. Yn ystod y cwrs, bydd y Cymdeithion yn gwella eu sgiliau coreograffig trwy gwblhau tasgau creadigol ac archwiliol.

Mae'r Cwrs Dwys i Gymdeithion hefyd yn cael ei gynnwys yn y rhaglen, sef cwrs haf wythnos o hyd yng nghanolfan Ballet Cymru yng Nghasnewydd, a fydd yn diweddu gyda pherfformiad i arddangos gwaith y Cymdeithion ar hyd y flwyddyn academaidd, ynghyd â'r coreograffi a ddatblygwyd yn ystod y cwrs dwys.

Dyddiadau: Cymdeithion Iau

2022

4fed Medi, 2nd Hyd, 6th Tach, 4fed Rhag, 15fed

2023

15fed Ionawr, 5fed Chwefror, 5fed Mawrth, 2nd Ebrill, 7fed Mai, 4fed Mehefin, 2nd Gorffennaf.

 

Optional Haf Dwys: Llun 31 Orffennaf – Gwe 4 Awst 2023

Dyddiad perfformio: Sad 5Awst 2023, Theatr Glan yr Afon

 

 

Dyddiadau: Cymdeithion Canol

2022

11fed Medi, 9fed Hyd, 13fed Tach, 4th Rhag

2023

15fed Ionawr, 12fed Chwefror, 12fed Mawrth, 2nd Ebrill, 14fed Mai, 11fed Mehefin, 9fed Gorffennaf

Wythnos Ddwys yr Haf: Llun 31 Gorffennaf – Gwe 4 Awst 2023

Dyddiad perfformio: Sad 5Awst 2023, Theatr Glan yr Afon

 

Dyddiadau: Cymdeithion Hŷn

2022

18fed Medi, 16fed Hyd, 20fed Tach, 11fed Rhag
2023

23rd Ionawr, 19fed Chwefror, 19fed Mawrth, 16fed Ebrill, 21sant Mai, 18Mehefin , 16fed Gorffennaf

Wythnos Ddwys Haf: Llun 24 - Gwe 28 Gorffennaf 2023

Dyddiad perfformio: Sad 29fed Gorffennaf 2023, Theatr Glan yr Afon

I gael rhagor o wybodaeth am y Rhaglen Gyswllt, cysylltwch â'r hollypowellmain@welshballet.co.uk