Pwls Ynysig

Coreograffydd

Marcus Jarrell Willis

Cerddoriaeth

Harri Purcell

Coreograffwyd a ffilmio o dan bellter cymdeithasol llym yn Stiwdios Ballet Cymru yn Nhachwedd 2020