Cefnogwch ni

Pob rhodd yn cael effaith

Bydd eich cyfraniad, waeth pa mor fawr neu fach, yn gymorth i gynnal gweithgareddau Ballet Cymru yn y cyfnod anodd hwn ar ôl Covid. Fel sefydliad nid-er-elw, rydym yn sicrhau bod yr holl roddion yn mynd yn uniongyrchol at gefnogi rhaglenni'r elusen a datblygu ein hymgysylltiad â'n cyfranogwyr, cefnogwyr a chynulleidfaoedd ledled Cymru a'r DU.

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r holl bobl sydd wedi cefnogi Ballet Cymru a rhoddwyr rheolaidd sy'n parhau i gyfrannu. Boed yn aelod rheolaidd o'r Gynulleidfa, Aelod o'n Cynllun Ffrindiau, neu dim ond rhoi £1 am baned wrth ymweld â'n stiwdios, rydych chi i gyd yn rhan o'r teulu Ballet Cymru!

Mae Ballet Cymru yn elusen, wedi'i chofrestru dan gwmni Gwent Ballet Theatre Limited, Rhif Elusen 1000855. Fe wnaeth y cwmni gofrestru fel elusen yn 1990 ac fe gyflawnodd gydnabyddiaeth fel elusen oedd yn perfformio uwchben y safonau rheoleiddio sydd i'w disgwyl yn dilyn asesiad gan y Comisiwn Elusennau.

Dangos

Os ydych yn drethdalwyr yn y DU ac yn gymwys i wneud cyfraniadau yn erbyn treth a dalwyd, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cadarnhau'r statws hwn a darparu eich cod post, a gall Ballet Cymru hawlio 20% o unrhyw rodd neu werthiant yn ôl gan CThEM.

Dangos

Cefnogwch ni a Rhoi

Arian parod

Gellir rhoi cyfraniadau at Ballet Cymru neu eu postio i Ballet Cymru

BACS

Cyfrannwch ar-lein heddiw trwy ein siop ar-lein

Siec

Enw'r Cyfrif: Theatr Ballet Gwent Cyf