Gweithdai Ar Daith

Mae Ballet Cymru yn cynnig gweithdai dawns a ballet wrth fynd ar daith mewn lleoliadau ar draws y DU.

Mae gweithdai'r daith yn gyfle gwych a hwyliog i ddysgu mwy am Ballet Cymru a'i ddawnswyr proffesiynol wrth ddawnsio ochr yn ochr â nhw, yn aml ar lwyfan y theatr.

Mae'r gweithdai'n groesawgar iawn ac yn annog cyfranogwyr i ddefnyddio creadigrwydd unigol i ategu'r bale. Byddwch yn cymryd rhan mewn dosbarth ballet byr, creadigol, sydd wedi'i deilwra at lefel y rhai sy'n cymryd rhan yn y gweithdy, cyn dysgu rhywfaint o'r repertoire a gymerwyd o'r perfformiad yr ydych ar fin ei weld.

Mae'r gweithdai ysbrydoledig hyn yn gipolwg gwych ar weithfeydd y cwmni a'r hyn sydd ei angen i fod yn ddawnswraig broffesiynol. Mae'r gweithdai'n gweithredu ar y cyd â pherfformiadau Ballet Cymru am brofiad cyfoethog a llawn.

Er bod llawer o'n gweithdai ar agor i'r cyhoedd ac wedi'u trefnu gan y theatrau, mae modd cael gweithdai preifat ar gyfer grŵp penodol hefyd, naill ai wedi eu cynnal yn y theatr neu leoliad rydych chi'n gallu ei ddarparu.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â louiselloyd@welshballet.co.uk.