Grŵp Ieuenctid Cynhwysol

Mae ein Sesiwn Ddawns Ieuenctid Gynhwysol wythnosol yn rhoi cyfle i gyfranogwyr adeiladu ar eu creadigrwydd a gwella eu sgiliau dros amser. Mae cyfarfod yn wythnosol yn cryfhau'r berthynas o fewn y grŵp ac yn galluogi bod yna rannu gwaith drwy gydol y flwyddyn.

Mae'n sesiwn hwyliog a chroesawgar sydd â chyfranogwyr â galluoedd amrywiol yn dawnsio gyda'i gilydd ac yn cefnogi ei gilydd, gan rannu eu cariad at ddawnsio.
Mae croeso i bawb ymuno â'r sesiynau hyn waeth beth fo'u gallu neu anabledd, rydym ond yn annog, os oes angen un cymorth ar gyfranogwr i un gefnogaeth y mae person o'r rôl honno'n ymuno â'r sesiwn gyda nhw.
Os hoffech fwy o wybodaeth cysylltwch â'louiselloyd@welshballet.co.uk.