Ballet Cymru a Dawns Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Ballet Cymru a Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn cyflwyno Tri Darn o Ddawns ym mis Tachwedd

TIR

Gyda cherddoriaeth yn cael ei pherfformio'n FYW gan Cerys Matthews MBE ac Arun Ghosh!

Michel Iwanowski

Coreograffi gan Darius James OBE ac Amy Doughty

Cerddoriaeth gan Cerys Matthews MBE

Albwm eiconig Cerys Matthews o Gerddoriaeth Werin o Gymru yw'r ysbrydoliaeth ar gyfer TIR, ac mae'r coreograffwyr Darius James OBE ac Amy Doughty wedi defnyddio 11 o ganeuon o'r albwm i greu gwaith unigryw, yn arbennig i ddawnswyr Ballet Cymru. TIR © cerysmatthews.co.uk

Ugain Stori

(c) Aaron Child

Coreograffi gan Mario Bermúdez Gil

Mae Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio o’r radd flaenaf i rai o ddawnswyr ifanc mwyaf dawnus Cymru. Mae’n tynnu ar egni a chyffro brwdfrydedd pobl ifanc ynghylch dawns a dawnsio, ac yn sianelu hynny i fod yn rym creadigol, cyfoes sy’n dathlu'r dawnsio gorau ymhlith ieuenctid yng Nghymru heddiw. Yn 2023, bydd ensemble Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn cyflwyno'r perfformiad cyntaf o waith newydd, Twenty Tales, gan y coreograffydd arobryn, Mario Bermúdez Gil.
www.nydw.org.uk

Llif Ymwybyddiaeth

© Siân Trenberth

Coreograffi gan Marcus Jarrell Willis

Coreograffydd Preswyl Ballet Cymru MArcus Mae J Willis yn cyflwyno ail-ddychmygu ei waith coreograffig, Stream of Consciousness, a berfformiwyd am y tro cyntaf gan Ailey II yn 2016. Mae Llif Ymwybyddiaeth yn rhoi bywyd corfforol i'n meddyliau mewnol. Mae Willis yn gwau chwe ystum syml i mewn i'r 'nant', y monolog cythryblus o fewn meddwl pob person. Wedi'i osod i ail-ddychmygiad cyfoes o Four Seasons gan Vivaldi gan Max Richter, mae'r gwaith hwn yn adleisio tyndra ac urddas llanw cyfnewidiol y gerddoriaeth.

Yn ogystal â'r thema hon, daw Willis â'i greadigaeth unigol glodfawr, Beyond Reach i repertoire Ballet Cymru. Gan ddathlu eiben-blwydd yn 15 oed, mae'r solo bythol hwn yn cyfleu eiliad o fyfyrio, yn gynrychioliadol o daith barhaus bywyd unigolyn. Mae cynnil yn cwrdd â chyfarfyddiadau eich hun yn yr unawd agos hon a sgoriwyd gyda cherddoriaeth gan Franz Schubert.

Pan: Dydd Gwener 3 a dydd Sadwrn 4 Tachwedd 2023, 7.30pm

Ble: Theatr Glan yr Afon, Casnewydd

Ewch i galendr Ballet Cymru neu cliciwch yma i archebu tocynnau

Bydd TIR a Ffrwd Ymwybyddiaeth hefyd yn cael eu perfformio yn Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug ar 13 a 14 Hydref a Pontio, Bangor ar 30 Tachwedd fel Bil Dwbl. Ewch i wefannau'r lleoliad am fwy o fanylion.

Cydgynhyrchiad gan Ballet Cymru, Theatr Glan yr Afon

 

 

Mwy o Newyddion

Rhybudd Swydd: Technegydd Theatr Deithiol
Mae Ballet Cymru Boys/Bechgyn Ballet Cymru yn ôl!
Mae merch ifanc â gwallt melyn yn gwisgo top gwyn a legins coch yn dawnsio mewn traed noeth mewn stiwdio ddawns
Dawnsio i Symud
Mae dawnswraig fenywaidd gyda gwallt hir a gwisgo ffrog wen yn neidio i fyny yn yr awyr gyda'i breichiau yn cael eu hestyn allan. Mae adeiladau modern ac awyr gymylog ddramatig y tu ôl iddi.
Ar daith yn 2024: Romeo a Juliet
Logo Proffesiynol Ballet Cymru B
Rhybudd Swydd: Technegydd / Gweithredwr Sain Teithiol