Is-gadeirydd

Susanne Bradley

Am Susanne

Mae Susanne yn Bartner yng nghwmi cyfreithiol Geldards LLP, sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd.

Mae'n darparu cyngor cyfreithiol a rheoleiddiol amhrisiadwy i'r elusen, yn ogystal â chefnogaeth i weithgareddau'r cwmni ers sawl flwyddyn. Chwaraeodd Susanne ran annatod yn y gwaith o gaffael a phrynu stiwdios Ballet Cymru yn Nhŷ-du Casnewydd yn 2014, ac ymunodd â Bwrdd y Cyfarwyddwyr y flwyddyn ganlynol.

Aelodau eraill o'r Bwrdd

(Penaethiaid y Bwrdd) Jen
Jên Angharad
Cadeirydd Ballet Cymru
(Penaethiaid y Bwrdd) Susanne Bradley yn golygu lluniau
Susanne Bradley
Is-gadeirydd
Hannah Beadsworth yn cynnwys delwedd
Hannah Beadsworth 
Aelod o'r Bwrdd
(Penaethiaid y Bwrdd) Jeff
Jeff Greenidge
Aelod o'r Bwrdd
ysgrifbin
Emma Jones
Aelod o'r Bwrdd
(Penaethiaid y Bwrdd) Catherine Batt
Catherine Batt
Aelod o'r Bwrdd