Dawnsiwr

Jethro Paine

Am Jethro

Cafodd Jethro ei fagu yn y Balcanau, lle y dechreuodd ar ei hyfforddiant dawnsio yn chwech oed yn Theatr Genedlaethol Sarajevo. Aeth ymlaen i hyfforddi yn yr Ysgol Ballet Frenhinol ac, yn 18 oed, symudodd i'r Unol Daleithiau i ymuno â Boston Ballet II. Oherwydd anaf, bu'n rhaid iddo ddychwelyd adref ddechrau 2020 yn ystod pandemig COVID-19. Yn ddiweddar, cwblhaodd Jethro ei radd Baglor yn y Celfyddydau mewn Astudiaethau Dawns (gradd anrhydedd dosbarth cyntaf), ac ar hyn o bryd mae'n astudio'n rhan-amser ar gyfer gradd meistr mewn Anthropoleg Gymdeithasol a Diwylliannol. Gan iddo weithio i Ballet Cymru yn 2021, mae'n llawn cyffro o gael bod 'nôl yng Nghymru yn 2022 ac yn perfformio gyda'r cwmni. 

Dawnswyr Eraill

('Headshot' Dawnsiwr) BETH MEADWAY
Beth Meadway
Dawnsiwr
caitlin delwedd dan sylw
Caitlin Jones
Dawnsiwr
AirBrush_20211213213757 ~ 2
Chlöe Willis
Dawnsiwr
('Headshot' Dawnsiwr) Isobel Holland
Isobel Holland
Dawnsiwr
delwedd dan sylw Jacob
Jacob Hornsey
Dawnsiwr
('Headshot' Dawnsiwr) Jakob Myers
Jakob Myers
Dawnsiwr
jethro delwedd wedi'i gynnwys
Jethro Paine
Dawnsiwr
('Headshot' Dawnsiwr) Robert Moorcroft
Robbie Moorcroft
Dawnsiwr
kotone Jacob
Kotone Sugiyama
Dawnsiwr
('Headshot' Dawnsiwr) SANEA SINGH
Sanea Singh
Dawnsiwr
sam delwedd dan sylw
Samuel Banks
Dawnsiwr