Aelod o'r Bwrdd

Jeff Greenidge

Am Jeff

Mae Jeff yn athro profiadol ac yn uwch arweinydd addysg, ac mae'n gweithredu fel uwch gynghorydd ar gyfer sefydliadau Addysg Bellach ac Oedolion.

Mae Jeff hefyd yn Gyfarwyddwr ar fwrdd Groundwork Cymru, Ymddiriedolaeth Ufi VocTech a'r Sefydliad Dysgu a Gwaith Cenedlaethol.

Gweithiodd Jeff yn flaenorol â Ruth Till MBE ar y Bwrdd yn Rubicon Dance, ac ymunodd â Bwrdd Cyfarwyddwyr Ballet Cymru yn 2019.

Aelodau eraill o'r Bwrdd

(Penaethiaid y Bwrdd) Jen
Jên Angharad
Cadeirydd Ballet Cymru
(Penaethiaid y Bwrdd) Susanne Bradley yn golygu lluniau
Susanne Bradley
Is-gadeirydd
Hannah Beadsworth yn cynnwys delwedd
Hannah Beadsworth 
Aelod o'r Bwrdd
(Penaethiaid y Bwrdd) Jeff
Jeff Greenidge
Aelod o'r Bwrdd
ysgrifbin
Emma Jones
Aelod o'r Bwrdd
(Penaethiaid y Bwrdd) Catherine Batt
Catherine Batt
Aelod o'r Bwrdd