Aelod o'r Bwrdd

Catherine Batt

Am Catherine

Mae Catherine yn Ymgynghorydd Annibynnol, ac mae'n dod â'i harbenigedd ariannol a'i sgiliau busnes i'r Bwrdd.

Mae Catherine wedi bod yn gefnogwr hirsefydlog o Ballet Cymru, gan fod ei mab wedi mynychu rhaglen Cydymaith Ballet Cymru ac ar hyn o bryd mae'n creu gyrfa mewn ballet. Penodwyd Catherine i'r Bwrdd yn 2019.

Aelodau eraill o'r Bwrdd

(Penaethiaid y Bwrdd) Jen
Jên Angharad
Cadeirydd Ballet Cymru
(Penaethiaid y Bwrdd) Susanne Bradley yn golygu lluniau
Susanne Bradley
Is-gadeirydd
Hannah Beadsworth yn cynnwys delwedd
Hannah Beadsworth 
Aelod o'r Bwrdd
(Penaethiaid y Bwrdd) Jeff
Jeff Greenidge
Aelod o'r Bwrdd
ysgrifbin
Emma Jones
Aelod o'r Bwrdd
(Penaethiaid y Bwrdd) Catherine Batt
Catherine Batt
Aelod o'r Bwrdd