Dawnsiwr

Beth Meadway

Am Beth

Ganwyd Beth yn Hull, lle hyfforddodd yn lleol yn yr LWHS School of Dance o bedair oed ymlaen. Bu hefyd yn mynychu Cymdeithion Iau a Chymdeithion Canol y Ballet Brenhinol, ynghyd â Chymdeithion Hŷn Northern Ballet o un ar ddeg oed ymlaen. Pan oedd yn un ar bymtheg, symudodd Beth i Lundain i hyfforddi yn y Central School of Ballet, gan raddio â gradd mewn dawns a pherfformio proffesiynol. Wedi iddi raddio, aeth ymlaen i hyfforddi ymhellach ar Raglen Gyn-broffesiynol Northern Ballet.

Ers iddi ymuno â Ballet Cymru yn 2017, mae Beth wedi perfformio amryw o rolau gwahanol, megis Cinderella, Lady Capulet, Juliet yn Romeo and Juliet, Helena yn A Midsummer Night’s Dream, a llawer mwy.

Mae Beth hefyd yn rhan o Dîm Addysg Ballet Cymru, ac mae wedi teithio i nifer o ysgolion gwahanol ar hyd a lled Cymru a Lloegr gan helpu i gynorthwyo a dysgu gweithdai ar gyfer plant o bob oed a gallu, yn ogystal â dysgu ar y Rhaglen Cymdeithion a’r Ysgol Haf Ballet Ryngwladol.

 

“Y tu allan i’r byd dawns, rwyf wrth fy modd yn teithio, a dyna pham mae gweithio fel ddawnswraig yn gweddu i’r dim i mi. Nid yn unig ydw i’n gallu gwneud rhywbeth rydw i’n caru gwneud fel swydd, ond ers ymuno â Ballet Cymru rwyf wedi teithio ar hyd a lled y DU, yn ogystal â mynd ar deithiau o amgylch Tsieina, Efrog Newydd a Bermwda yn 2019 a 2020.”

Dawnswyr Eraill

('Headshot' Dawnsiwr) BETH MEADWAY
Beth Meadway
Dawnsiwr
caitlin delwedd dan sylw
Caitlin Jones
Dawnsiwr
AirBrush_20211213213757 ~ 2
Chlöe Willis
Dawnsiwr
('Headshot' Dawnsiwr) Isobel Holland
Isobel Holland
Dawnsiwr
delwedd dan sylw Jacob
Jacob Hornsey
Dawnsiwr
('Headshot' Dawnsiwr) Jakob Myers
Jakob Myers
Dawnsiwr
jethro delwedd wedi'i gynnwys
Jethro Paine
Dawnsiwr
('Headshot' Dawnsiwr) Robert Moorcroft
Robbie Moorcroft
Dawnsiwr
kotone Jacob
Kotone Sugiyama
Dawnsiwr
('Headshot' Dawnsiwr) SANEA SINGH
Sanea Singh
Dawnsiwr
sam delwedd dan sylw
Samuel Banks
Dawnsiwr